obiekty mgławicowe    planety     Księżyc    komety    gwiazdozbiory    inne fotografie
I n n e   z d j ę c i a
W dziale tym umieszczam fotki nie mieszczące się w żadnej z powyższych kategorii. Są to fotografie Drogi Mlecznej, zjawisk okazjonalnych takich jak zaćmienia, przejścia planet na tle tarczy Słońca, koniunkcji, czy też zorzy polarnej.


WIELKI WÓZ

DROGA MLECZNA

SIĘ KRĘCI...

IRYDIUM

ZORZA

OBŁOKI SREBRZYSTE

SŁOŃCE POBOCZNE

BURZA

SŁOŃCE

SŁOŃCE

SŁOŃCE

SŁOŃCE

SŁOŃCE

ZAĆMIENIE 2004

VT2004

VT2004

VT2004

ZAĆMIENIE 2005

ZAĆMIENIE 2006

ZAĆMIENIE 2015
PLANETY
PLANETY

do strony głównej